Zorscy Forum

Full Version: Zorskie Skiny
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zorskie skiny członkowie teamu mogą pobrać tutaj:

Zorskie Skiny

Po podaniu hasła pobiera się plik .zip i plik lokator które należy razem (NIE WYPAKOWYWAĆ!) wkleić do folderu:

TrackMania 1:
Moje Dokumenty\TrackMania\Skins\Vehicles\StadiumCar

TrackMania 2:
Moje Dokumenty\ManiaPlanet\Skins\Models\StadiumCar

Peaceful