Zorscy Forum

Full Version: nietypowa sytuacja z checkpointami
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[attachment=103]

grałem dzisiaj z nebulą (na mapie cwaniaka) i w pewnym momencie zorientowałem się, że na 2 cp mam 10.48, a nebula ma tyle samo na następnym, trzecim cp Laughing2

nie wiem jak do tego doszło. jechaliśmy równocześnie? Laughing2
Moim zdaniem bug polega na tym że do budowy mapy został użyty unlimiter a autor nie zauważył że na jednym polu umieścił fizycznie 2 cp Happy