• Welcome at new Żorscy.com forum! Register as soon as possible!
  • Write something about yourself now in the "Introductions" forum!
  • We cordially invite you to our new section "Game Section".
  • You have nothing to do with your credits? Try your luck and play the lottery!
  • You have suggestion of new award? Write about it in the appropriate section!
Hello There, Guest! Login Register


Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Title: [TMNF] Xaseco komendy
Thread Modes
#1
Podstawowe komendy Xaseco:

[MA] Master Admin - komenda dostępna dla Master Admina
[A] Admin - komenda dostępna dla Admina
[O] Operator – komenda dostępna dla Operatora

Parematry podane w nawiasie <> podajemy bez tego nawiasu

KomendyXaseco dla adminów/operatorów:

/admin help | helpall

/admin listops            - wyświetla listę Operatorów [MA, A, O]
/admin addop            - dodaje nowego Operatora [MA, A]
/admin addadmin       - dodanie nowego Admina [MA]
/admin removeadmin - usunięcie admina [MA]
/admin setgamemode - ustawienie trybu gry (TA|Rounds|Team|Cup|Laps) [MA, A, O]
/admin clearjukebox   - usunięcie wszystkich map dodanych do jukeboxa [MA, A, O]
/admin players           - wyświetla listę graczy którzy odwiedzili serwer [MA, A, O]
/admin listmasters      - wyświetla listę Master Adminów serwera [MA, A, O]
/admin listadmins       - wyświetla listę Adminów serwera [MA, A, O]
/admin listbans           - wyświetla listę zsanowanych graczy [MA, A, O]
/admin listblacks         - wyświetla listę graczy dodanych do „Czarnej Listy” serwera [MA, A, O]
/admin wall <treść>    - wyświetla wiadomość do wszystkich graczy na serwerze [MA, A, O]
/admin server             - wyświetla szczegółowe informacje o serwerze [MA, A]

/xlist                          - wyświetla listę tras dostępnych na TMX-ie
/xlist auth:<nazwa>    - wyszukiwanie map po nazwie autora
/xlist <nazwa mapy>  - wyszukiwanie mapy po nazwie (wyświetla wyniki zawierające wpisane słowo/a)

Wyszukiwanie w innych sekcjach TM (dla Trackmanii Nations Forever domyśla jest sekcja TMNF) następuje
przez dopisanie na końcu komendy skróty sekcji - przykład:

/xlist <nazwa mapy> <sekcja> - /xlist A01 TMN
/xlist <nazwa mapy> auth:<nazwa> <sekcja> /xlist A01 auth:Nadeo TMN

Dodawanie map następuje przez wpisanie komendy:
/admin add  <nr ID map z TMX>
Dodawanie map z innych sekcji TMX:
/admin add  <nr ID mapy z TMX> <sekcja>Czegoś nie znalazłeś? Poszukaj tutaj: Laughing2
Wszystkie komendy Xaseco Happy

http://www.gamers.org/tmn/aseco_commands.html
[Image: AwHlBGD1ZGp2.png]
 
  


Forum Jump:


Browsing: 1 Guest(s)

Menu